O Projekcie 2017


Kolejny projekt "Godka Krakowska 2017" realizujemy w ramach programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych" dotowanego przez Narodowe Centrum Kultury, wsparcia udzielił nam też powiat krakowski.

Nasz projekt jest on wieloelementowy i zakłada:

    1. Notacje - zarejestrowanie kamerą osób posługujących się na co dzień tak zwaną Godką krakowską. Przeprowadzimy je według wskazówek ekspertów z Katedry Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, by w przyszłości mogły posłużyć do badań nad tą gwarą.

    2. Realizację filmu dokumentalnego - film będzie opowiadaniem o powstaniu gwary  krakowskiej miejskiej, jej specyfice, o ludziach, którzy jej używają. Tematem przewodnim filmu będzie tradycyjny pochód Lajkonika. O ówczesnych krakowskich przedmieściach i powoli wnikającej w serce miasta gwarze opowiadać będą eksperci -językoznawcy i historycy, a także aktorzy, poeci i oczywiście zwykli mieszkańcy Krakowa, którzy do tej pory posługują się tą specyficzną, krakowską godką. Po zmontowaniu i udźwiękowieniu,
film będzie czekał na emisję podczas festiwalu gwary i tradycji krakowskiej, który odbędzie się 10 września w Modlnicy w Amfiteatrze przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym, przy ul. Sportowej 2. Współorganizatorem  festiwalu jest Gmina Wielka Wieś. Film będzie miał także emisję w TVP Kraków oraz na antenach ogólnopolskich.

    3. Warsztaty dla młodzieży w kilku krakowskich szkołach, które poprowadzi językoznawca z Katedry Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbędzie się także kilka warsztatów na terenie Małopolski. Przeprowadzą je Zbigniew Grzyb z wykształcenia politolog i dziennikarz, z zamiłowania wieloletni organizator i pomysłodawca kilku edycji Festiwalu Godki Krakowskiej, propagator mowy ojczystej i gwary Krakowiaków Zachodnich, dr hab. Kazimierz Sikora z Katedry Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, naukowiec badający temat tej gwary, a od pierwszego festiwalu przewodniczący komisji oceniającej gawędziarzy i śpiewaków podczas festiwalu oraz Beata Paluch – aktorka Narodowego Starego Teatru, „poszukiwaczka” gwary w tekstach literackich, by pokazać jak twórczo wykorzystać je na scenie.  Będą oni opowiadać o gwarze, omawiać przykłady literackie, zadawać zagadki językowe i zarażać młodych ludzi pasją kontynuowania tej językowej tradycji.

    4. Konkursy - dla młodzieży, dla rodzin, młodych pasjonatów filmowania, pisanie wierszy i sztuki aktorskiej, dla miłośników mówienia, śpiewania, gawędziarstwa przy użyciu Godki Krakowskiej.

    5. Zorganizowanie  "Krakowskiej Godki 2017" -festiwalu gwary i tradycji krakowskiej, który odbędzie się 10.IX 2017 w Modlnicy, w amfiteatrze przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym, przy ul. Sportowej 2.
           

            Współorganizatorem  festiwalu jest Gmina Wielka Wieś. To niezwykłe wydarzenie, będzie atrakcją nie tylko dla lokalnej społeczności, ale i mieszkańców Małopolski oraz turystów. Z imprezy powstanie dokumentacja filmowa, którą pokaże TVP Kraków. W trakcie festiwalu znajdą finał nasze wcześniej zainicjowane konkursy oraz zostaną przeprowadzone nowe.

 

Fundacja PZU

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Małopolska

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym

Województwa Małopolskiego

Powiat Krakowski

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Powiatu Krakowskiego