O Projekcie 2017


Kolejny projekt "Godka Krakowska 2017" realizujemy w ramach programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych" dotowanego przez Narodowe Centrum Kultury, wsparcia udzielił nam też powiat krakowski.

Nasz projekt jest on wieloelementowy i zakłada:

    1. Notacje - zarejestrowanie kamerą osób posługujących się na co dzień tak zwaną Godką krakowską. Przeprowadzimy je według wskazówek ekspertów z Katedry Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, by w przyszłości mogły posłużyć do badań nad tą gwarą.

    2. Realizację filmu dokumentalnego - film będzie opowiadaniem o powstaniu gwary  krakowskiej miejskiej, jej specyfice, o ludziach, którzy jej używają. Tematem przewodnim filmu będzie tradycyjny pochód Lajkonika. O ówczesnych krakowskich przedmieściach i powoli wnikającej w serce miasta gwarze opowiadać będą eksperci -językoznawcy i historycy, a także aktorzy, poeci i oczywiście zwykli mieszkańcy Krakowa, którzy do tej pory posługują się tą specyficzną, krakowską godką. Po zmontowaniu i udźwiękowieniu,
film będzie czekał na emisję podczas festiwalu gwary i tradycji krakowskiej, który odbędzie się 10 września w Modlnicy w Amfiteatrze przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym, przy ul. Sportowej 2. Współorganizatorem  festiwalu jest Gmina Wielka Wieś. Film będzie miał także emisję w TVP Kraków oraz na antenach ogólnopolskich.

    3. Warsztaty dla młodzieży w kilku krakowskich szkołach, które poprowadzi językoznawca z Katedry Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbędzie się także kilka warsztatów na terenie Małopolski. Przeprowadzą je Zbigniew Grzyb z wykształcenia politolog i dziennikarz, z zamiłowania wieloletni organizator i pomysłodawca kilku edycji Festiwalu Godki Krakowskiej, propagator mowy ojczystej i gwary Krakowiaków Zachodnich, dr hab. Kazimierz Sikora z Katedry Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, naukowiec badający temat tej gwary, a od pierwszego festiwalu przewodniczący komisji oceniającej gawędziarzy i śpiewaków podczas festiwalu oraz Beata Paluch – aktorka Narodowego Starego Teatru, „poszukiwaczka” gwary w tekstach literackich, by pokazać jak twórczo wykorzystać je na scenie.  Będą oni opowiadać o gwarze, omawiać przykłady literackie, zadawać zagadki językowe i zarażać młodych ludzi pasją kontynuowania tej językowej tradycji.

    4. Konkursy - dla młodzieży, dla rodzin, młodych pasjonatów filmowania, pisanie wierszy i sztuki aktorskiej, dla miłośników mówienia, śpiewania, gawędziarstwa przy użyciu Godki Krakowskiej.

    5. Zorganizowanie  "Krakowskiej Godki 2017" -festiwalu gwary i tradycji krakowskiej, który odbędzie się 10.IX 2017 w Modlnicy, w amfiteatrze przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym, przy ul. Sportowej 2.
           

            Współorganizatorem  festiwalu jest Gmina Wielka Wieś. To niezwykłe wydarzenie, będzie atrakcją nie tylko dla lokalnej społeczności, ale i mieszkańców Małopolski oraz turystów. Z imprezy powstanie dokumentacja filmowa, którą pokaże TVP Kraków. W trakcie festiwalu znajdą finał nasze wcześniej zainicjowane konkursy oraz zostaną przeprowadzone nowe.

 

Ojczysty dodaj do ulubionych

Dofinansowano w ramach programu

Narodowego Centrum Kultury w ramach

Programu Ojczysty - Dodaj do ulubionych 2017

Wielka Wieś
bene tibi Powiat Krakowski

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Powiatu Krakowskiego