O Projekcie 2016


Projekt „Godka krakowska” realizujemy w ramach programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych” dotowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Jest on wieloelementowy  i zakłada:

  1. Notacje - zarejestrowanie kamerą osób posługujących się na co dzień tak zwaną Godką krakowską. Przeprowadzimy je według wskazówek ekspertów z Katedry Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, by w przyszłości mogły posłużyć do badań nad tą gwarą.

  2. Realizację filmu dokumentalnego - film będzie opowiadaniem o powstaniu gwary, jej specyfice, o ludziach, którzy jej używają. Jego główny bohater, odkryje przed nami tajemnice krakowskiej godki. Poznamy ciekawych ludzi i miejsca – skanseny, muzea, domy w których wciąż jeszcze mówi się krakowską gwara. Po zmontowaniu i udźwiękowieniu, film będzie czekał na emisję podczas Festiwalu Godki oraz na antenie TVP Kraków.

  3. Warsztaty dla młodzieży w kilku szkołach Małopolski – przeprowadzą je Zbigniew Grzyb z wykształcenia politolog i dziennikarz, z zamiłowania wieloletni organizator i pomysłodawca poprzednich edycji Festiwalu Godki Krakowskiej, propagator mowy ojczystej i gwary Krakowiaków Zachodnich oraz dr hab. Kazimierz Sikora z Katedry Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, naukowiec badający temat tej gwary, a od pierwszego festiwalu przewodniczy komisji oceniającej gawędziarzy i śpiewaków podczas festiwalu. Będą oni opowiadać o gwarze, omawiać przykłady literackie, zadawać zagadki językowe i zarażać młodych ludzi pasją kontynuowania tej językowej tradycji.

  4. Konkursy - dla młodzieży, dla rodzin, młodych pasjonatów filmowania, fotografowania i sztuki aktorskiej, dla miłośników mówienia, śpiewania, gawędziarstwa przy użyciu gwary Krakowiaków Zachodnich.

  5. Zorganizowanie kolejnego Małopolskiego Festiwalu Godki Krakowskiej – to niezwykłe wydarzenie, które jest atrakcją nie tylko dla lokalnej społeczności ale i mieszkańców Małopolski oraz turystów. Festiwal odbędzie się w Skale, a przy jego organizacji pomoże nam Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina oraz gmina Skała. Z imprezy powstanie dokumentacja filmowa, którą pokaże TVP Kraków. W trakcie festiwalu znajdą finał nasze wcześniej zainicjowane konkursy oraz zostaną przeprowadzone nowe.

 

 

Ojczysty dodaj do ulubionych

Dofinansowano w ramach programu

Narodowego Centrum Kultury w ramach

Programu Ojczysty - Dodaj do ulubionych 2017

Wielka Wieś
bene tibi Powiat Krakowski

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Powiatu Krakowskiego