O Projekcie 2016


Projekt „Godka krakowska” realizujemy w ramach programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych” dotowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Jest on wieloelementowy  i zakłada:

  1. Notacje - zarejestrowanie kamerą osób posługujących się na co dzień tak zwaną Godką krakowską. Przeprowadzimy je według wskazówek ekspertów z Katedry Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, by w przyszłości mogły posłużyć do badań nad tą gwarą.

  2. Realizację filmu dokumentalnego - film będzie opowiadaniem o powstaniu gwary, jej specyfice, o ludziach, którzy jej używają. Jego główny bohater, odkryje przed nami tajemnice krakowskiej godki. Poznamy ciekawych ludzi i miejsca – skanseny, muzea, domy w których wciąż jeszcze mówi się krakowską gwara. Po zmontowaniu i udźwiękowieniu, film będzie czekał na emisję podczas Festiwalu Godki oraz na antenie TVP Kraków.

  3. Warsztaty dla młodzieży w kilku szkołach Małopolski – przeprowadzą je Zbigniew Grzyb z wykształcenia politolog i dziennikarz, z zamiłowania wieloletni organizator i pomysłodawca poprzednich edycji Festiwalu Godki Krakowskiej, propagator mowy ojczystej i gwary Krakowiaków Zachodnich oraz dr hab. Kazimierz Sikora z Katedry Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, naukowiec badający temat tej gwary, a od pierwszego festiwalu przewodniczy komisji oceniającej gawędziarzy i śpiewaków podczas festiwalu. Będą oni opowiadać o gwarze, omawiać przykłady literackie, zadawać zagadki językowe i zarażać młodych ludzi pasją kontynuowania tej językowej tradycji.

  4. Konkursy - dla młodzieży, dla rodzin, młodych pasjonatów filmowania, fotografowania i sztuki aktorskiej, dla miłośników mówienia, śpiewania, gawędziarstwa przy użyciu gwary Krakowiaków Zachodnich.

  5. Zorganizowanie kolejnego Małopolskiego Festiwalu Godki Krakowskiej – to niezwykłe wydarzenie, które jest atrakcją nie tylko dla lokalnej społeczności ale i mieszkańców Małopolski oraz turystów. Festiwal odbędzie się w Skale, a przy jego organizacji pomoże nam Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina oraz gmina Skała. Z imprezy powstanie dokumentacja filmowa, którą pokaże TVP Kraków. W trakcie festiwalu znajdą finał nasze wcześniej zainicjowane konkursy oraz zostaną przeprowadzone nowe.

 

 

Fundacja PZU

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Małopolska

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym

Województwa Małopolskiego

Powiat Krakowski

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Powiatu Krakowskiego